Selecteer een pagina

Privacybeleid

Dierenkliniek Den Kaat neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens vertrouwelijk.
De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Om u van dienst te kunnen blijven, is onze kliniek verplicht om toestemming aan u te vragen voor specifieke vernieuwingen/aanpassingen. Als we geen toestemming van u krijgen om uw data te verwerken volgens de richtlijnen van ons privacybeleid, of geen toestemming krijgen om uw gegevens te delen met onze externe collegae, die alleen verstrekt wordt als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u, kunnen we u niet langer met onze diensten ondersteunen.

 

 1.   Verzamelen van uw informatie door onze dierenkliniek

1.1. Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij van uzelf slechts uw adresgegevens  en telefoonnummer(s). Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, geslacht, geboortedatum en chipnummer (indien aanwezig) alsmede de ziekte- en behandelgeschiedenis.
(Dit laatste kunnen we op uw verzoek -bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar- aldaar opvragen).

1.2. Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren zoals vereist door de toepasselijke wetten  gebruiken we van u als eigenaar dus slechts deze gegevens.

1.3. Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven -zolang u klant bij ons bent- bewaard in de digitale patiëntenkaart. Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist die uw dier verder behandelt.

1.4. Wanneer u een van onze betaalapplicaties gebruikt, is het mogelijk dat de betaling verwerkende instantie automatisch informatie verzamelt. Verzameling van dit soort gegevens via onze site valt echter niet onder onze verantwoordelijkheid en het staat u vrij om te allen tijde op andere -gangbare- wijze te betalen (contant).

 

2.   Het gebruiken van informatie over u

2.1. Wij gebruiken boven genoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te
kunnen voeren.

2.2. We kunnen bovengenoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over praktijkrelevante zaken.

2.3. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en het voorkomen van achterstallige betalingen.

 

3.   Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 We kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met elk lid binnen onze kliniek delen. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze andere services beduiden o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patiënt behandelgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek.

3.2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden  die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandeling op doorverwijzing door specialisten.

3.3. We delen verder geen andere informatie over u met derden, anders dan in 3.2 genoemd.

3.4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving  en naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

4.   Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

4.2. Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt, en nooit uw bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.

4.3. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan ​​voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 

5.   Gegevensbescherming van u, de patiënt-eigenaar

Dierenkliniek Den Kaat is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patiënt-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.

 

6.   Bewaring van de van u opgeslagen gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie bewaren gedurende een bepaalde periode. Bij de fiscus geldt bijvoorbeeld een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

Wij behouden ons het recht voor om uw patiënt informatie te verwijderen bij de beëindiging van onze patiënt-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen we zullen uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan, die u bijvoorbeeld nodig kan hebben voor overgang naar een andere behandelaar.

 

7.   Cookies

Wij gebruiken geen cookies op onze website en applicaties. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website gebruik maakt.

 

8.   Verwijzingen naar andere websites

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van Dierenkliniek Den Kaat, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben.
Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacybeleid van derden.
U moet een dergelijk privacybeleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u verstrekt aan deze websites.

 

9.   Uw privacy keuzes

9.1.  U kunt ons altijd benaderen als u niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacybeleid wenst deel te nemen, door ons te benaderen op het onderstaande e-mail- of kantooradres. Uw opt-out verzoek zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum waarop we deze ontvangen.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mail- of kantooradres.

 

10.    Toepasselijk recht

10.1. Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.

10.2. Dit privacybeleid geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en / of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

 

11.   Contact

Dierenkliniek Den Kaat
Den Kaat 4
7707 PG Balkbrug
KVK: 08199689

Bij vragen of een klacht kunt u contact opnemen op telefoonnummer 0523-657025
of mailen aan info@dierenkliniekdenkaat.nl.

Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).